PRIVAT POLITIK:

For at handle hos os og benytte vores onlineprodukter skal du oplyse dit navn og din email.

Køber du fysiske produkter eller en uddannelse hos Sophia Puck, skal du oplyse din adresse også.

Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at sende dig din købskvittering samt evt. mail i forbindelse med dit købte produkt.

Har du købt en fysisk vare, bruger vi desuden dine oplysninger til at sende dine varer til dig.

Vi videregiver eller deler aldrig dine personlige oplysninger med andre.

Vi sender dig kun mails, som du selv har bedt om f.eks. ved at signe op til vores Nyhedsbrev

Når du har købt et produkt hos os, gemmer systemet automatisk dit navn og din mail (og evt. din adresse, hvis du har købt et fysisk produkt). Det er et krav af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.

I forbindelse med fødselsforløb eller graviditetsforløb er jeg i følge lov om Patientsikkerhed og journalføringsplig forpligtet til at føre journal og gemme disse i fem år. Dette er alene for din egen sikkerhed. Du kan altid får adgang til din journal lige som jeg altid inden et forløbs start vil bede dig underskrive en samtykke erklæring, hvor du med din underskrift, giver mig tilladelse til at opbevare dine helbredsoplyninger og andre journalnotater.

Mother Circle

Et fællesskab i moderskab

@2019 mother circle. All rights reserved.

Det med småt

Lad os connecte